Viết chương trình nhập vào tháng và năm. Hãy cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày ?

Viết chương trình nhập vào tháng và năm. Hãy cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày ?
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int main(){
 int thang, nam;
 cout<<"Nhap vao thang va nam can kiem tra :"<<endl;
 cout<<"- Nhap thang : ";cin>>thang;
 cout<<"- Nhap nam : ";cin>>nam;
 switch(thang){
 // Thang 1,3,5,7,8,10,12 co 31 ngay
 case 1:{
  cout<<"=> Thang "<<thang<<" co 31 ngay"<<endl;
  break;
 }
 case 3:{
  cout<<"=> Thang "<<thang<<" co 31 ngay"<<endl;
  break;
 }
 case 5:{
  cout<<"=> Thang "<<thang<<" co 31 ngay"<<endl;
  break;
 }
 case 7:{
  cout<<"=> Thang "<<thang<<" co 31 ngay"<<endl;
  break;
 }
 case 8:{
  cout<<"=> Thang "<<thang<<" co 31 ngay"<<endl;
  break;
 }
 case 10:{
  cout<<"=> Thang "<<thang<<" co 31 ngay"<<endl;
  break;
 }
 case 12:{
  cout<<"=> Thang "<<thang<<" co 31 ngay"<<endl;
  break;
 }
 // Thang 4,6,9,11 co 30 ngay
 case 4:{
  cout<<"=> Thang "<<thang<<" co 30 ngay"<<endl;
  break;
 }
 case 6:{
  cout<<"=> Thang "<<thang<<" co 30 ngay"<<endl;
  break;
 }
 case 9:{
  cout<<"=> Thang "<<thang<<" co 30 ngay"<<endl;
  break;
 }
 case 11:{
  cout<<"=> Thang "<<thang<<" co 31 ngay"<<endl;
  break;
 }
 // Thang 2: nam nhuan co 29 ngay va nam thuong co 28 ngay
 case 2:{
  // Nam nhuan
  if((nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0) || (nam % 400 == 0)){
  cout<<"=> Thang "<<thang<<" co 29 ngay"<<endl;
  }
  // Nam thuong
  else{
  cout<<"=> Thang "<<thang<<" co 28 ngay"<<endl;
  }
  break;
 }
 }
}
Nếu có bất cứ thắc mắc hay commnet ngay phía dưới để được hỗ trợ. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc hiệu quả

Copyright © Lê Anh Đức
Nếu thấy bài viết hay và có ích thì đừng quên để lại cho mình một Tim & Like nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều !!!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM KIẾM