Tạo Chữ Hình Trái Tim

Nhập Từ Mày Muốn Tạo Thành Trái Tim Vào Đây
COPY ĐI
^_^ Thích Không Ạ ^_^
Nếu thấy bài viết hay và có ích thì đừng quên để lại cho mình một Tim & Like nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều !!!
 1. Trả lời
  1. code nè: https://secufiles.com/mpgZ/CODE_TRANG_TẠO_TRÁI_TIM.xml
   vào phần trang rồi thêm trang mới và dán code và phần html nhé <3

   Xóa
 2. _________hihihihi____________hihihihih
  ______hihihihihihi_______hihihihihihihih
  ____hihihihihihihihih___hihihihihihihihihi
  ___hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih
  __hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi
  _hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi
  _hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi
  hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih
  hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih
  hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi
  hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih
  _hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih
  __hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih
  ____hihihihihihihihihihihihihihihihihihihi
  ______hihihihihihihihihihihihihihihihihi
  _________hihihihihihihihihihihihihihi
  ____________hihihihihihihihihihihi
  ______________hihihihihihihihihi
  _________________hihihihihihih
  ___________________hihihihih
  _____________________hihihi
  ______________________hihi
  _______________________hi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. _________hohohoho____________hohohohoh
   ______hohohohohoho_______hohohohohohohoh
   ____hohohohohohohohoh___hohohohohohohohoho
   ___hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh
   __hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho
   _hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho
   _hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho
   hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh
   hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh
   hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho
   hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh
   _hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh
   __hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh
   ____hohohohohohohohohohohohohohohohohohoho
   ______hohohohohohohohohohohohohohohohoho
   _________hohohohohohohohohohohohohoho
   ____________hohohohohohohohohohoho
   ______________hohohohohohohohoho
   _________________hohohohohohoh
   ___________________hohohohoh
   _____________________hohoho
   ______________________hoho
   _______________________ho

   Xóa
  2. _________LâmLâmLâ____________LâmLâmLâm
   ______LâmLâmLâmLâm_______LâmLâmLâmLâmLâm
   ____LâmLâmLâmLâmLâmLâ___LâmLâmLâmLâmLâmLâm
   ___LâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâ
   __LâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâ
   _LâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmL
   _LâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmL
   LâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâ
   LâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâ
   LâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmL
   LâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâm
   _LâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmL
   __LâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâ
   ____LâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâ
   ______LâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmL
   _________LâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmL
   ____________LâmLâmLâmLâmLâmLâmLâmL
   ______________LâmLâmLâmLâmLâmLâm
   _________________LâmLâmLâmLâmL
   ___________________LâmLâmLâm
   _____________________LâmLâm
   ______________________LâmL
   _______________________Lâ

   Xóa
  3. _________🔴🔴🔴🔴____________🔴🔴🔴🔴�
   ______🔴🔴🔴🔴🔴🔴_______🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴�
   ____🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴�___🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
   ___🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴�
   __🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
   _🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
   _🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
   🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴�
   🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴�
   🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
   🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴�
   _🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴�
   __🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴�
   ____🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
   ______🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
   _________🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
   ____________🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
   ______________🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
   _________________🔴🔴🔴🔴🔴🔴�
   ___________________🔴🔴🔴🔴�
   _____________________🔴🔴🔴
   ______________________🔴🔴
   _______________________🔴

   Xóa
 3. _________💔💔💔💔____________💔💔💔💔�
  ______💔💔💔💔💔💔_______💔💔💔💔💔💔💔�
  ____💔💔💔💔💔💔💔💔�___💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  ___💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔�
  __💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  _💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  _💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔�
  💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔�
  💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔�
  _💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔�
  __💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔�
  ____💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  ______💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  _________💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  ____________💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  ______________💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  _________________💔💔💔💔💔💔�
  ___________________💔💔💔💔�
  _____________________💔💔💔
  ______________________💔💔
  _______________________💔

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. _________hahahaha____________hahahahah
   ______hahahahahaha_______hahahahahahahah
   ____hahahahahahahahah___hahahahahahahahaha
   ___hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
   __hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
   _hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
   _hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
   hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
   hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
   hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
   hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
   _hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
   __hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
   ____hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
   ______hahahahahahahahahahahahahahahahaha
   _________hahahahahahahahahahahahahaha
   ____________hahahahahahahahahahaha
   ______________hahahahahahahahaha
   _________________hahahahahahah
   ___________________hahahahah
   _____________________hahaha
   ______________________haha
   _______________________ha

   Xóa
 4. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

   Xóa
  2. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

   Xóa
  3. _________😅😅😅😅____________😅😅😅😅
   ______😅😅😅😅😅😅_______😅😅😅😅😅😅😅
   ____😅😅😅😅😅😅😅😅___😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   ___😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   __😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   _😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   _😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   _😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   __😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   ____😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   ______😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   _________😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   ____________😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   ______________😅😅😅😅😅😅😅😅😅
   _________________😅😅😅😅😅😅
   ___________________😅😅😅😅
   _____________________😅😅😅
   ______________________😅😅
   _______________________😅

   Xóa
 5. _________💔💔💔💔____________💔💔💔💔💔
  __💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  _💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  _💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  _💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  __💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  ____💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  ______💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  _________💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  ____________💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  ______________💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  _________________💔💔💔💔💔💔💔
  ___________________💔💔💔💔💔
  _____________________💔💔💔
  ______________________💔💔
  _______________________💔

  Trả lờiXóa
 6. _________🖤🖤🖤🖤____________🖤🖤🖤🖤�
  ______🖤🖤🖤🖤🖤🖤_______🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤�
  ____🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤�___🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
  ___🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤�
  __🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
  _🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
  _🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
  🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤�
  🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤�
  🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
  🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤�
  _🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤�
  __🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤�
  ____🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
  ______🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
  _________🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
  ____________🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
  ______________🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
  _________________🖤🖤🖤🖤🖤🖤�
  ___________________🖤🖤🖤🖤�
  _____________________🖤🖤🖤
  ______________________🖤🖤
  _______________________🖤

  Trả lờiXóa
 7. _________❣️❣️❣️❣️____________❣️❣️❣️❣️❣
  ______❣️❣️❣️❣️❣️❣️_______❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣
  ____❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣___❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
  ___❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣
  __❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
  _❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
  _❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
  ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣
  ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣
  ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
  ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣
  _❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣
  __❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣
  ____❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
  ______❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
  _________❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
  ____________❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
  ______________❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
  _________________❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣
  ___________________❣️❣️❣️❣️❣
  _____________________❣️❣️❣️
  ______________________❣️❣️
  _______________________❣️

  Trả lờiXóa
 8. _________🌺🌺🌺🌺____________🌺🌺🌺🌺�
  ______🌺🌺🌺🌺🌺🌺_______🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺�
  ____🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺�___🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  ___🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺�
  __🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  _🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  _🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺�
  🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺�
  🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺�
  _🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺�
  __🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺�
  ____🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  ______🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  _________🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  ____________🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  ______________🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  _________________🌺🌺🌺🌺🌺🌺�
  ___________________🌺🌺🌺🌺�
  _____________________🌺🌺🌺
  ______________________🌺🌺
  _______________________🌺

  Trả lờiXóa
 9. _________❌❌❌❌❌❌❌❌____________❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  ______❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌_______❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  ____❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌___❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  ___❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  __❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  _❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  _❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  _❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  __❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  ____❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  ______❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  _________❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  ____________❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  ______________❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  _________________❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  ___________________❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  _____________________❌❌❌❌❌❌
  ______________________❌❌❌❌
  _______________________❌❌

  Trả lờiXóa
 10. _________⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕____________⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  ______⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕_______⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  ____⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕___⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  ___⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  __⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  _⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  _⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  ⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  ⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  ⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  ⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  _⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  __⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  ____⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  ______⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  _________⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  ____________⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  ______________⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  _________________⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  ___________________⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  _____________________⭕⭕⭕⭕⭕⭕
  ______________________⭕⭕⭕⭕
  _______________________⭕⭕

  Trả lờiXóa
 11. _________🤣🤣🤣🤣____________🤣🤣🤣🤣�
  ______🤣🤣🤣🤣🤣🤣_______🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣�
  ____🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣�___🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  ___🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣�
  __🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  _🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  _🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣�
  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣�
  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣�
  _🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣�
  __🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣�
  ____🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  ______🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  _________🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  ____________🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  ______________🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  _________________🤣🤣🤣🤣🤣🤣�
  ___________________🤣🤣🤣🤣�
  _____________________🤣🤣🤣
  ______________________🤣🤣
  _______________________🤣

  Trả lờiXóa
 12. _________💚💚💚💚____________💚💚💚💚�
  ______💚💚💚💚💚💚_______💚💚💚💚💚💚💚�
  ____💚💚💚💚💚💚💚💚�___💚💚💚💚💚💚💚💚💚
  ___💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚�
  __💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
  _💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
  _💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
  💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚�
  💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚�
  💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
  💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚�
  _💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚�
  __💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚�
  ____💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
  ______💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
  _________💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
  ____________💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
  ______________💚💚💚💚💚💚💚💚💚
  _________________💚💚💚💚💚💚�
  ___________________💚💚💚💚�
  _____________________💚💚💚
  ______________________💚💚
  _______________________💚

  Trả lờiXóa
 13. _________♥️❤️💛💚____________♥️❤️💛💚�
  ______♥️❤️💛💚💙💜_______♥️❤️💛💚💙💜🖤�
  ____♥️❤️💛💚💙💜🖤💖�___♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝
  ___♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝💔❣️💕💞💓💗💘💟💌💋👄�
  __♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝💔❣️💕💞💓💗💘💟💌💋👄💄♥️
  _♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝💔❣️💕💞💓💗💘💟💌💋👄💄♥️❤️
  _♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝💔❣️💕💞💓💗💘💟💌💋👄💄♥️❤️
  ♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝💔❣️💕💞💓💗💘💟💌💋👄💄♥️❤️�
  ♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝💔❣️💕💞💓💗💘💟💌💋👄💄♥️❤️�
  ♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝💔❣️💕💞💓💗💘💟💌💋👄💄♥️❤️
  ♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝💔❣️💕💞💓💗💘💟💌💋👄💄♥️❤
  _♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝💔❣️💕💞💓💗💘💟💌💋👄💄♥
  __♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝💔❣️💕💞💓💗💘💟💌💋👄�
  ____♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝💔❣️💕💞💓💗💘💟💌💋
  ______♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝💔❣️💕💞💓💗💘💟
  _________♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝💔❣️💕💞💓
  ____________♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝💔❣️
  ______________♥️❤️💛💚💙💜🖤💖💝
  _________________♥️❤️💛💚💙💜�
  ___________________♥️❤️💛💚�
  _____________________♥️❤️💛
  ______________________♥️❤️
  _______________________♥️

  Trả lờiXóa
 14. _________🙂😀😄😆____________🙂😀😄😆�
  ______🙂😀😄😆😅😂_______🙂😀😄😆😅😂🤣�
  ____🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺___🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️
  ___🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️😌😉😏😍😘🙂😀😄😆😅😂�
  __🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️😌😉😏😍😘🙂😀😄😆😅😂🤣😊
  _🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️😌😉😏😍😘🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️
  _🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️😌😉😏😍😘🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️
  🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️😌😉😏😍😘🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️�
  🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️😌😉😏😍😘🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️�
  🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️😌😉😏😍😘🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️
  🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️😌😉😏😍😘🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺
  _🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️😌😉😏😍😘🙂😀😄😆😅😂🤣�
  __🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️😌😉😏😍😘🙂😀😄😆😅😂�
  ____🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️😌😉😏😍😘🙂😀😄😆😅
  ______🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️😌😉😏😍😘🙂😀😄
  _________🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️😌😉😏😍😘
  ____________🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️😌😉
  ______________🙂😀😄😆😅😂🤣😊☺️
  _________________🙂😀😄😆😅😂�
  ___________________🙂😀😄😆�
  _____________________🙂😀😄
  ______________________🙂😀
  _______________________🙂

  Trả lờiXóa
 15. _________😗😙😚🤗____________😗😙😚🤗�
  ______😗😙😚🤗😳🙃_______😗😙😚🤗😳🙃😇�
  ____😗😙😚🤗😳🙃😇😈�___😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛
  ___😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛😝😜😋🤤🤓😗😙😚🤗😳🙃�
  __😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛😝😜😋🤤🤓😗😙😚🤗😳🙃😇😈
  _😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛😝😜😋🤤🤓😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛
  _😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛😝😜😋🤤🤓😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛
  😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛😝😜😋🤤🤓😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛�
  😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛😝😜😋🤤🤓😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛�
  😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛😝😜😋🤤🤓😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛
  😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛😝😜😋🤤🤓😗😙😚🤗😳🙃😇😈�
  _😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛😝😜😋🤤🤓😗😙😚🤗😳🙃😇�
  __😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛😝😜😋🤤🤓😗😙😚🤗😳🙃�
  ____😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛😝😜😋🤤🤓😗😙😚🤗😳
  ______😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛😝😜😋🤤🤓😗😙😚
  _________😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛😝😜😋🤤🤓
  ____________😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛😝😜
  ______________😗😙😚🤗😳🙃😇😈😛
  _________________😗😙😚🤗😳🙃�
  ___________________😗😙😚🤗�
  _____________________😗😙😚
  ______________________😗😙
  _______________________😗

  Trả lờiXóa
 16. _________🤠🤡👿👹____________🤠🤡👿👹�
  ______🤠🤡👿👹👺👻_______🤠🤡👿👹👺👻💀�
  ____🤠🤡👿👹👺👻💀👽�___🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾
  ___🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩🎃🤠🤡👿👹👺👻💀👽�
  __🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩🎃🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖
  _🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩🎃🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩
  _🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩🎃🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩
  🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩🎃🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩�
  🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩🎃🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩�
  🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩🎃🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩
  🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩🎃🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖�
  _🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩🎃🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾�
  __🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩🎃🤠🤡👿👹👺👻💀👽�
  ____🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩🎃🤠🤡👿👹👺👻💀
  ______🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩🎃🤠🤡👿👹👺
  _________🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩🎃🤠🤡
  ____________🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾🤖💩
  ______________🤠🤡👿👹👺👻💀👽👾
  _________________🤠🤡👿👹👺👻�
  ___________________🤠🤡👿👹�
  _____________________🤠🤡👿
  ______________________🤠🤡
  _______________________🤠

  Trả lờiXóa
 17. _________👍👎✌️🤞____________👍👎✌️🤞�
  ______👍👎✌️🤞👌🤙_______👍👎✌️🤞👌🤙🤘�
  ____👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝___👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️
  ___👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️💅👉👈👇👆👊✊🤜🤛💪✍️🙏
  __👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️💅👉👈👇👆👊✊🤜🤛💪✍️🙏🤳�
  _👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️💅👉👈👇👆👊✊🤜🤛💪✍️🙏🤳👏�
  _👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️💅👉👈👇👆👊✊🤜🤛💪✍️🙏🤳👏�
  👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️💅👉👈👇👆👊✊🤜🤛💪✍️🙏🤳👏🤝
  👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️💅👉👈👇👆👊✊🤜🤛💪✍️🙏🤳👏🤝
  👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️💅👉👈👇👆👊✊🤜🤛💪✍️🙏🤳👏�
  👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️💅👉👈👇👆👊✊🤜🤛💪✍️🙏🤳👏
  _👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️💅👉👈👇👆👊✊🤜🤛💪✍️🙏🤳
  __👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️💅👉👈👇👆👊✊🤜🤛💪✍️🙏
  ____👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️💅👉👈👇👆👊✊🤜🤛💪✍
  ______👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️💅👉👈👇👆👊✊🤜�
  _________👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️💅👉👈👇👆
  ____________👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️💅👉
  ______________👍👎✌️🤞👌🤙🤘🖕☝️
  _________________👍👎✌️🤞👌🤙�
  ___________________👍👎✌️🤞�
  _____________________👍👎✌️
  ______________________👍👎
  _______________________👍

  Trả lờiXóa
 18. _________🙋💁🙆🙅____________🙋💁🙆🙅�
  ______🙋💁🙆🙅🤷🤦_______🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎�
  ____🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍�___🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋
  ___🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅�
  __🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦
  _🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎
  _🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎
  🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎�
  🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎�
  🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎
  🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦�
  _🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷�
  __🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅�
  ____🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆
  ______🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋
  _________🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆🙅🤷🤦
  ____________🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋💁🙆
  ______________🙋💁🙆🙅🤷🤦🙎🙍🙋
  _________________🙋💁🙆🙅🤷🤦�
  ___________________🙋💁🙆🙅�
  _____________________🙋💁🙆
  ______________________🙋💁
  _______________________🙋

  Trả lờiXóa
 19. _________👘️🎽👘�____________👘️🎽👘👖
  ______👘️🎽👘👖👠�_______👘️🎽👘👖👠👡👢
  ____👘️🎽👘👖👠👡👢👟___👘️🎽👘👖👠👡👢👟�
  ___👘️🎽👘👖👠👡👢👟👞👒🎩🎓👑⛑️👘️🎽👘👖👠�
  __👘️🎽👘👖👠👡👢👟👞👒🎩🎓👑⛑️👘️🎽👘👖👠👡👢
  _👘️🎽👘👖👠👡👢👟👞👒🎩🎓👑⛑️👘️🎽👘👖👠👡👢👟
  _👘️🎽👘👖👠👡👢👟👞👒🎩🎓👑⛑️👘️🎽👘👖👠👡👢👟
  👘️🎽👘👖👠👡👢👟👞👒🎩🎓👑⛑️👘️🎽👘👖👠👡👢👟�
  👘️🎽👘👖👠👡👢👟👞👒🎩🎓👑⛑️👘️🎽👘👖👠👡👢👟�
  👘️🎽👘👖👠👡👢👟👞👒🎩🎓👑⛑️👘️🎽👘👖👠👡👢👟
  👘️🎽👘👖👠👡👢👟👞👒🎩🎓👑⛑️👘️🎽👘👖👠👡👢�
  _👘️🎽👘👖👠👡👢👟👞👒🎩🎓👑⛑️👘️🎽👘👖👠👡�
  __👘️🎽👘👖👠👡👢👟👞👒🎩🎓👑⛑️👘️🎽👘👖👠�
  ____👘️🎽👘👖👠👡👢👟👞👒🎩🎓👑⛑️👘️🎽👘👖
  ______👘️🎽👘👖👠👡👢👟👞👒🎩🎓👑⛑️👘️🎽
  _________👘️🎽👘👖👠👡👢👟👞👒🎩🎓👑⛑
  ____________👘️🎽👘👖👠👡👢👟👞👒�
  ______________👘️🎽👘👖👠👡👢👟�
  _________________👘️🎽👘👖👠👡
  ___________________👘️🎽👘👖
  _____________________👘️🎽�
  ______________________👘️�
  _______________________👘

  Trả lờiXóa
 20. _________🍏🍎🍐🍊____________🍏🍎🍐🍊�
  ______🍏🍎🍐🍊🍋🍌_______🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉�
  ____🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇�___🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓
  ___🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🥝🥑🍍🍒🍏🍎🍐🍊🍋🍌�
  __🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🥝🥑🍍🍒🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇
  _🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🥝🥑🍍🍒🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓
  _🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🥝🥑🍍🍒🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓
  🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🥝🥑🍍🍒🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓�
  🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🥝🥑🍍🍒🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓�
  🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🥝🥑🍍🍒🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓
  🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🥝🥑🍍🍒🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇�
  _🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🥝🥑🍍🍒🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉�
  __🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🥝🥑🍍🍒🍏🍎🍐🍊🍋🍌�
  ____🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🥝🥑🍍🍒🍏🍎🍐🍊🍋
  ______🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🥝🥑🍍🍒🍏🍎🍐
  _________🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🥝🥑🍍🍒
  ____________🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🥝
  ______________🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓
  _________________🍏🍎🍐🍊🍋🍌�
  ___________________🍏🍎🍐🍊�
  _____________________🍏🍎🍐
  ______________________🍏🍎
  _______________________🍏

  Trả lờiXóa
 21. _________🌈💧💦☂️____________🌈💧💦☂️☔
  ______🌈💧💦☂️☔🌊�_______🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️
  ____🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤___🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️
  ___🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅🌥️🌦️☁️🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀
  __🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅🌥️🌦️☁️🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤
  _🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅🌥️🌦️☁️🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅
  _🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅🌥️🌦️☁️🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅
  🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅🌥️🌦️☁️🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅�
  🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅🌥️🌦️☁️🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅�
  🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅🌥️🌦️☁️🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅
  🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅🌥️🌦️☁️🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️
  _🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅🌥️🌦️☁️🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️�
  __🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅🌥️🌦️☁️🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀
  ____🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅🌥️🌦️☁️🌈💧💦☂️☔🌊
  ______🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅🌥️🌦️☁️🌈💧💦☂
  _________🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅🌥️🌦️☁️�
  ____________🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️⛅🌥️
  ______________🌈💧💦☂️☔🌊🌞☀️🌤️
  _________________🌈💧💦☂️☔🌊🌞
  ___________________🌈💧💦☂️☔
  _____________________🌈💧💦
  ______________________🌈💧
  _______________________🌈

  Trả lờiXóa
 22. Anh đang làm cái gì đây =ask

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. vào test cái hình trái tim ý mà kakak :D

   Xóa
  2. anh rảnh quá rồi đấy :*

   Xóa
  3. đẹp thật nhưng anh thấy nó hơi méo méo :)

   Xóa
  4. (y) em cũng thấy thế, sài tạm :D nhưng mà đăng lên fb thì đẹp lắm =))

   Xóa
  5. ừ thì anh cũng đang xem cái nào đẹp để đăng tus đây :P

   Xóa
  6. :* cái nào cũng đẹp hết đó anh =s

   Xóa
  7. =no nên chẳng biết chọn cái nào =haizz

   Xóa
  8. #hihi :* ko biết nói gì nữa rồi =no

   Xóa
  9. à em đang dùng fb nick Đức đó hả =ask

   Xóa
  10. công việc thì em rep chứ chơi thì em ko rep đâu...còn phải học bài huhi =))

   Xóa
 23. Trả lời
  1. công việc thì em rep chứ chơi thì em ko rep đâu...còn phải học bài huhi =))

   Xóa
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM KIẾM