CODE
Hình ảnh

Project 1 | Chương Trình Quản Lý Danh Bạ

C++ - 26 thg 2, 2020

Project 1 | Chương Trình Quản Lý Danh Bạ

CODE
Hình ảnh

Nhập vào và in ra danh sách họ tên và số điện thoại tương ứng

ARRAY - 21 thg 2, 2020

Nhập vào và in ra danh sách họ tên và số điện thoại tương ứng

CODE
Hình ảnh

Nhập vào và in ra màn hình danh sách họ tên

ARRAY - 21 thg 2, 2020

Nhập vào và in ra màn hình danh sách họ tên

CODE
Hình ảnh

Tìm chỉ số i và j của phần tử nhỏ nhất trong mảng

ARRAY - 21 thg 2, 2020

Tìm chỉ số i và j của phần tử nhỏ nhất trong mảng

CODE
Hình ảnh

Nhập vào và in ra một ma trận gồm n dòng và m cột, với m và n nhập vào từ bàn phím

ARRAY - 21 thg 2, 2020

Nhập vào và in ra một ma trận gồm n dòng và m cột, với m và n nhập vào từ bàn phím

CODE
Hình ảnh

Nhập vào và in ra màn hình họ tên (mảng 1 chiều)

ARRAY - 21 thg 2, 2020

Nhập vào và in ra màn hình họ tên (mảng 1 chiều)

CODE
Hình ảnh

In ra phần tử nhỏ nhất trong mảng nhập vào

ARRAY - 21 thg 2, 2020

In ra phần tử nhỏ nhất trong mảng nhập vào

CODE
Hình ảnh

In ra màn hình số chia hết cho 3 từ một mảng được nhập vào từ bàn phím

ARRAY - 21 thg 2, 2020

In ra màn hình số chia hết cho 3 từ một mảng được nhập vào từ bàn phím

CODE
Hình ảnh

Nhập vào và in ra một mảng chứ n phần tử, n được nhập vào từ bàn phím

ARRAY - 21 thg 2, 2020

Nhập vào và in ra một mảng chứ n phần tử, n được nhập vào từ bàn phím

Hình ảnh

Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Zoom Meetings Cho Máy Tính Mới Nhất

TIPS - 18 thg 2, 2020

ZOOM Meetings là một giải pháp thay thế cho phần mềm họp trực tuyến ảo dựa trên đám mây tương tự như Zoho. Bởi ZOOM Mee…

FREE
Hình ảnh

Share Template Kỉ Niệm Tình Yêu Tuyệt Đẹp Mới Nhất

FREE - 06 thg 2, 2020

Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn 1 template vô cùng đẹp và độc đáo. Đây là template kỉ niệm tình…

CODE
Hình ảnh

Nhập vào một số nằm trong khoảng từ 1000 đến 9999. Sau đó in ra màn hình cách đọc của số đó.

C++ - 12 thg 1, 2020

Nhập vào một số nằm trong khoảng từ 1000 đến 9999. Sau đó in ra màn hình cách đọc của số đó.

CODE
Hình ảnh

Nhập tọa độ 2 quân cờ trên bàn cờ rồi kiểm tra xem 2 quân cờ đó có ăn được nhau hay không ?

C++ - 11 thg 1, 2020

Nhập tọa độ 2 quân cờ trên bàn cờ rồi kiểm tra xem 2 quân cờ đó có ăn được nhau hay không ? Ta có quy tắc nhập tọa độ ch…

CODE
Hình ảnh

Viết chương trình nhập vào tháng và năm. Hãy cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày ?

C++ - 11 thg 1, 2020

Viết chương trình nhập vào tháng và năm. Hãy cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày ?

CODE
Hình ảnh

Viết chương trình nhập vào năm. Hãy cho biết năm đó có phải năm nhuận hay không ?

C++ - 11 thg 1, 2020

Viết chương trình nhập vào năm. Hãy cho biết năm đó có phải năm nhuận hay không ?

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM KIẾM